ЖП

ЖП транспорт

 Железопътна транспортно спедиторска дейност:

 • Железопътни превози на товари в обикновени и специализирани вагони от внос, за износ и транзит през България за и от Европа
 • Работа по всички транспортни коридори минаващи през България включително и организация на комбинирани превози река – суша – море, комбинирани логистични схеми оптимизиращи транспортните процеси
 • Железопътни превози в обикновени и специализирани вагони за и от страните на ОНД през ферибота Варна - Иличевск и през Румъния с претоварване на Унгени
 • Обезпечаване на текуща информация в реално време за движението на превозните средства в региона (балканските държави)
 • Осигуряване на специализирани вагони (фирмата работи съвместно с VTG Austria и GATX)

Поддръжка на подвижния състав:

 • Организация на ремонта на вагони на наши клиенти
 • Организация на текущата поддръжка
 • Осигуряване на резервни части
 • Обновление/модернизация на вагони съгласно най-новите изисквания на UIC и AVVТърговска дейност:

 • Наемане и отдаване на вагони под наем
 • Покупко – продажба на вагони, локомотиви и резервни части за тях

[email protected]


Ние работим в съответствие с Общите спедиторски условия  на Националното сдружение на българските спедитори.
Wir arbeiten auf Grund der Allgemeinen Speditionsbedingungen des Nationalverbandes der Bulgarischen Spediteuren.
We work according to Standard Trading Conditions of the National Association of Bulgarian Freight Forwarders.