Авто

Автомобилен транспорт

България Транс осигурява автомобилен транспорт за и от от Европа; Русия; Близкия Изток; страните от ОНД; Казахстан; Киргистан; Таджикистан; Узбекистан; Грузия; Армения; Азърбайджан; Иран; Ирак. 

България Транс разполага със собствени и наети транспортни средства и осигурява: 

  • Транспорти с бордови автомобили - от 30 м3 до 120 м3. 
  • Транспорт с хладилни автомобили.
  • Транспорт с дрехарки.
  • Групажни транспорти - Регулярно Внос и Износ.
  • Транспорт с камиони на извънгабаритни товари.
  • Консултантски услуги относно извършването на автомобилни превози. 
  • Вътрешни превози.
  • Складиране
  • Митническо представителство.

[email protected] 


Ние работим в съответствие с Общите спедиторски условия  на Националното сдружение на българските спедитори.

Wir arbeiten auf Grund der Allgemeinen Speditionsbedingungen des Nationalverbandes der Bulgarischen Spediteuren.

We work according to Standard Trading Conditions of the National Association of Bulgarian Freight Forwarders.