Авио

Авио транспорт

Авиоспедиция:

  • Авио Карго - цял свят.
  • Складове под митнически контрол на Аерогара София.
  • Консултантска дейност относно извършване на авио транспорт.
  • Взимане на стоката директно от склад на клиента.
  • Изготвяне на цялостна логистична разработка по Авио-транспортирането.
  • Доставка до склад на клиента.
  • Лицензирано митническо посредничество на Аерогара София.

[email protected]


Ние работим в съответствие с Общите спедиторски условия  на Националното сдружение на българските спедитори.
Wir arbeiten auf Grund der Allgemeinen Speditionsbedingungen des Nationalverbandes der Bulgarischen Spediteuren.
We work according to Standard Trading Conditions of the National Association of Bulgarian Freight Forwarders.